Yıllık İzin Sürelerine İlişkin Ücret Hakkının Mirasçılara İntikali – Avrupa Adalet Divanı Kararı

Avrupa Adalet Divanı 12 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla, Alman mahkemelerinin,  iş ilişkisinin işçinin ölümü nedeniyle sona erdiği hallerde, izin ücreti hakkının mirasçılara intikal etmeyeceği şeklindeki içtihadını değiştirebilecektir. (AAD, 12. Haziran 2014, C-118/13) (EuGH vom 12.06.2014,  C-118/13 )

[Read more…]

Almanya’da Online Alışverişlerde Tüketici Hakları

-13 Haziran 2014’te yürürlüğe giren değişiklikler-

Almanya’da 13 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren  tüketicinin korunmasına ilişkin yeni hükümler AB’nin tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011 tarih ve 2011/83 sayılı yönergesinin iç hukuka uyarlanmasının bir sonucudur.  Yeni düzenlemeler özellikle de online satışlar açısından önemli birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. [Read more…]

Girişimci Şirketlerinde (Mini Limited Şirketlerde) Müdürlerin Sorumluluğu

24.12.2013 tarihli  „Mini Limited Şirketler“ başlıklı yazımızda 1,00 EUR  ile dahi kurulabilen ve girişimci şirketi (Unternehmergesellschaft) olarak adlandırılan sermaye şirketlerinden bahsetmiştik. Girişimci şirketi ortaklarının ve müdürlerinin sorumluluğu da aynen olağan limited şirketlerde olduğu gibi şirket sermayesi ile sınırlıdır. Ayrıca bu şirketlerin ünvanlarında „sınırlı sorumluluk“ ifadesinin yer alması gerekmektedir. Almanya Federal Temyiz Mahkemesi ve Düsseldorf Eyalet Mahkemesi şirket ünvanında „sınırlı sorumluluk“ ifadesinin yer almaması halinde sınırlı sorumluluk esasının geçerli olup olmayacağı konusunda birbirinden farklı iki karar vermişlerdir.[1] [Read more…]

Haksız Rekabete İlişkin Köln İstinaf Mahkemesi Kararı

Kararın konusu bir Türk firmanın, Alman bir firmanın “De Beukelaer” markasıyla ve “Mikado” ürün adı altında 1982 yılından beri üretmekte olduğu ürünü, aynen imal edip,  Türkiye ve diğer başka ülkelerde farklı isim ve ambalajla piyasaya sürmesidir. Bu durum Türk firmanın 2010 yılında Almanya’da katıldığı  uluslararası bir fuarda ortaya çıkmıştır. Davacı Alman firma, ürünün haksız bir taklit olması nedeniyle Almanya’da üretiminin, satışının ve reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmektedir.

[Read more…]

Almanya’da 13 Haziran 2014’te Yürürlüğe Girecek Olan Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümler

Bilindiği üzere tüketicinin korunması ile ilgili olarak Türkiye’de  7.11. 2013 tarihinde yeni bir yasa kabul edilmiş ve 28.11.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yeni yasa, tüketici haklarına ilişkin Avrupa Birliği Yönergeleri örnek alınarak hazırlanmıştır.

Almanya’da farklı kanunlarda, özellikle de Alman Medeni Kanununda (Alm. Bürgerlichesgesetzbuch, BGB)  yer alan tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler de  13 Haziran 2014 tarihinden itibaren, AB’nin tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011 tarih ve 2011/83 sayılı yönergesinin iç hukuka uyarlanmasının bir sonucu olarak, değişecektir.  [Read more…]

Almanya’da 1 Euro ile kurulan “mini limited şirketler”

Almanya’da 1 Euro ile sermaye şirketi kurmak mümkün. Girişimci şirketi (Alm. Unternehmergesellschaft) olarak adlandırılan bu şirketler, kuruluşta hemen hemen hiç bir sermaye konulmamasına rağmen limited şirketin bir alt türü olarak düzenlenmiştir. [Read more…]

Almanya’da Avukatlık Ücretleri ve Yargılama Giderleri

Almanya’da sulh mahkemeleri (Amtsgericht), iş mahkemeleri (Arbeitsgericht) ve sosyal mahkemeler (Sozialgericht) ile vergi ve idare  mahkemelerinde (Finanz-und Verwaltungsgerichte) avukat ile temsil zorunluluğu kural olarak bulunmamaktadır. Bu mahkemeler dışında eyalet mahkemeleri (Landsgericht), istinaf mahkemeleri (Oberlandesgericht), Federal Temyiz Mahkemesi (Bundesgerichtshof) ve evlilik hukuku ile ilgili  hususlarda (anlaşmalı boşanma hariç) sulh mahkemelerinde açılacak davalarda avukat ile temsil zorunluluğu bulunmaktadır. [Read more…]

Almanya’da fikri ve sınai hak ihlallerinde avukat tarafından gönderilen ihtarnamelerin niteliği

Almanya’da hemen her türlü fikri ve sınai hak ihlalinde, bu hakları haksız olarak kullanan kişilere, ilk önce ihtar nitelikli bir avukat yazısı (“Abmahnung”) gönderilmektedir.  Bu ihtar yazısı (ihtarname), Türkiye’den farklı olarak noter aracılığıyla gönderilmemekte, doğrudan avukat tarafından tebliğ edilmektedir. Bu tür ihtarnameler gönderilmesine neden olan olayların başında, başkasına ait bir markanın, marka sahibinin izni olmaksızın kendi  ürünlerinde, ambalajlarında ve/veya internet sitesinde kullanılması  veya Avrupa’da tanınmış ve Türkiye piyasasına da girmiş  yabancı markaların Türk şirketler tarafından Türkiye’de tescil ettirilmesi halleri gelmektedir. Aynı şekilde başkalarına ait patent ve faydalı model haklarından yararlanarak taklit ürünler üretilmesi veya taklit ürünlerin satılması,  özellikle Almanya’da internetten müzik ve film indirilmesi gibi durumlarda da yasal yollara başvurulmadan önce çoğunlukla bir ihtar yazısı gönderilmektedir. [Read more…]

PANEL: “Almanya ile Türkiye arasındaki Özel Hukuk İlişkilerinden Doğan Davalar”

Türk avukatların Almanya bağlantılı davalarda dikkat etmeleri gereken süreler, takip edilecek prosedür ve genel olarak Almanya’da dava açılması ve avukatlık ücretleri gibi konuların tartışıldığı “Almanya ile Türkiye arasındaki Özel Hukuk İlişkilerinden Doğan Davalar” konulu Panel 11 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapıldı. [Read more…]

Alman ve Türk Vatandaşları Arasındaki Davalar

Panel_ Alman Hukuku-small1Diem & Partner Stuttgart Ofisimiz avukatlarından Y.S. Kaan Kalkan ve Dr. Carsten Ulbricht Türk ve Alman vatandaşları arasındaki hukuki ihtilaflarda Türk avukatların karşılaştığı soruları yanıtlamak üzere Istanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonunun düzenlediği panelde konuşma yapacaklardır. Panel 11 Aralık 2013 tarihinde saat 14:30’da Istanbul Barosu’nun Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda (Taksim/Beyoğlu) gerçekleşecektir. Konferansın ilk oturumu Türkçe, ikinci oturumu ise Almanca yapılacak olup, Dr. Carsten Ulbricht’in konuşması tarafımca Türkçe’ye çevrilecektir.

Almanya’da Türk vatandaşlarına karşı açılmış davalar ile Türk vatandaşlarının açmak istedikleri davalar

Panelin ilk oturumunda Stuttgart Barosu avukatlarından İnşaat ve Mimarlık Hukuku konusunda uzman avukat Y.S. Kaan Kalkan, Türk müvekkillerin usul hukuku hataları nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından Alman Usul Hukuku hakkında genel bir bilgi verecek, Almanya’da Türk vatandaşlarına karşı açılan davalar ve Türkiye’ye gönderilen tebligatlar ile Türk vatandaşlarının Almanya’da açmak istediği davalar veya icra takiplerinde dikkat edilmesi gereken süreler, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri konusunda konuşma yapacaktır.

Alman ve Avrupa Birliği Hukukunda Fikri ve Sınai Haklar

İkinci oturumda ise Almanya’da sosyal medya hukuku ve fikri sınai haklar hukuku blogu www.rechtzweinull.de ile tanınan Avukat Dr. Carsten Ulbricht, Türk şirketlerin Almanya ve Avrupa’daki faaliyetleri dolayısıyla sıklıkla karşılaşılan marka tescili, marka hakkının korunması ve Alman ve Avrupa Birliği Hukukunda haksız rekabete ilişkin davalar konusunda sunum yapacaktır.

Panel, Türk avukatların müvekkillerine Almanya’da yetkili bir avukat görevlendirmeden önce, ilk aşamada doğru bir yön gösterebilmelerini amaçlamaktadır.